برگشت به بالا

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
عشاق
عشاق
عشاق
عشاق
عشاق
عشاق

Lovers

 


 

بیمارستان رضوی مشهد-جراحی شنت گذاری

جراح:دکتر حامد خردمند-فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب

جمعه 23 مهرماه 89


 

 


 


 

محل شنت گذاری